#179

Omedvetenhet:
så lätt att nacken böjs i
ofrivillig bön.

Följ mig...

Du kan följa mig på… Instagram eller Twitter. Det är förstås mycket av det jag lägger ut som hamnar på flera ställen...