#204

Tyst sekund av frid:
ur djupet hörs ekon från
stillade strömmar.

Följ mig...

Du kan följa mig på… Instagram eller Twitter. Det är förstås mycket av det jag lägger ut som hamnar på flera ställen...