#221

Citronfjäril, kom:
vila, blott ett ögonblick,
på ovant bar arm...

Följ mig...

Du kan följa mig på… Instagram eller Twitter. Det är förstås mycket av det jag lägger ut som hamnar på flera ställen...