#289

mitten av juni:
redan har sommargrönskan
djupnat, förmörkats

Följ mig...

Du kan följa mig på… Instagram eller Twitter. Det är förstås mycket av det jag lägger ut som hamnar på flera ställen...