#396

porlande vägbrunn
med smältvattnet flyr
den dova ledan

Följ mig...

Du kan följa mig på… Instagram eller Twitter. Det är förstås mycket av det jag lägger ut som hamnar på flera ställen...