#418

vindstilla:
dimman får befria sig
av egen kraft

Följ mig...

Du kan följa mig på… Instagram eller Twitter. Det är förstås mycket av det jag lägger ut som hamnar på flera ställen...