#510

vårplöjd åker
mot skir fond av
ljusaste grönt

Följ mig...

Du kan följa mig på… Instagram eller Twitter. Det är förstås mycket av det jag lägger ut som hamnar på flera ställen...