#598

det är ändå
bara det du kan se
som är ändligt

Följ mig...

Du kan följa mig på… Instagram eller Twitter. Det är förstås mycket av det jag lägger ut som hamnar på flera ställen...