#60

Att dela med sig:
daggkåpan visar sin skatt
i gryningens ljus.

Följ mig...

Du kan följa mig på… Instagram eller Twitter. Det är förstås mycket av det jag lägger ut som hamnar på flera ställen...