#606

fuktig sand...
avtrycken dröjer kvar
till nästa våg

Följ mig...

Du kan följa mig på… Instagram eller Twitter. Det är förstås mycket av det jag lägger ut som hamnar på flera ställen...