#97

Strömmar av tankar
och drömmar, fångade i
meanderslingor.

Följ mig...

Du kan följa mig på… Instagram eller Twitter. Det är förstås mycket av det jag lägger ut som hamnar på flera ställen...