#1

Ändlös förväntan:
vart för oss ordens slagregn?
Nästa release-fest.

Följ mig...

Du kan följa mig på… Instagram eller Twitter. Det är förstås mycket av det jag lägger ut som hamnar på flera ställen...