#2

Dalande stjärna
i tomheten: ditt mörker
sputnik i jymden.

Följ mig...

Du kan följa mig på… Instagram eller Twitter. Det är förstås mycket av det jag lägger ut som hamnar på flera ställen...