#612

"göra ingenting" -
ett steg framåt, men
ändå någonting

Följ mig...

Du kan följa mig på… Instagram eller Twitter. Det är förstås mycket av det jag lägger ut som hamnar på flera ställen...