#613

oktobergryning...
i vinden virvlar
ett kallt, lätt regn

Följ mig...

Du kan följa mig på… Instagram eller Twitter. Det är förstås mycket av det jag lägger ut som hamnar på flera ställen...